جمعه 25 خرداد 1403 | Friday 14 June 2024

اولین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان(1377/10/24 لغایت 1378/11/27 )

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمد حسین کرانی رئیس هیات مدیره
2 غلامرضا صالحی نایب رئیس هیات مدیره
3 فاطمه امیرماهانی عضو هیات مدیره
4 محمدحکیم حکیمی پور مدیرعامل
5 محمود زیدآبادی بازرس

 

دومین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان (1378/11/27 لغایت 1381/11/27)        

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمدکاظم یزدانی رئیس هیات مدیره
2 غلامعلی آقابابایی نایب رئیس هیات مدیره
3 ثریا گلبازخانی عضو هیات مدیره
4 محمدحکیم حکیمی پور مدیرعامل
5 مسعود یزدان فر بازرس

 

سومین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان (1381/11/27 لغایت 1384/11/27)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 غلامعلی آقابابایی  رئیس هیات مدیره
2 ابوالقاسم شاهمرادی نایب رئیس هیات مدیره
3 علیرضا رادفر عضو هیات مدیره
4 محمدحکیم حکیمی پور مدیرعامل
5 انوشیروان پیش یار بازرس

چهارمین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان (1384/11/27 لعایت 1386/09/08)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمدکاظم یزدانی  رئیس هیات مدیره
2 دکتر محمد هادی نایب رئیس هیات مدیره
3 علی قاسمی نژاد عضو هیات مدیره
4 محمدحکیم حکیمی پور مدیرعامل
5 انوشیروان پیش یار بازرس

پنجمین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان ( 1387/11/27 لغایت 1390/11/27)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمدکاظم یزدانی رئیس هیات مدیره
2 حمید کیانی نایب رئیس هیات مدیره
3 محمد اکبری نسب عضو هیات مدیره
4 محمدحکیم حکیمی پور مدیرعامل
5 انوشیروان پیش یار بازرس

ششمین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان (1390/11/27 لغایت 1393/11/27)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمود زیدآبادی رئیس هیات مدیره
2 حمید کیانی نایب رئیس هیات مدیره
3 ایمان عتیقی عضو هیات مدیره
4 محمدحکیم حکیمی پور مدیرعامل
5 ندا یوسفی بازرس

هفتمین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان ( 1393/11/27 لغایت 1394/11/18)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمود زیدآبادی رئیس هیات مدیره
2 ناصر یوسفی نایب رئیس هیات مدیره
3 حسین خلیفه ای عضو هیات مدیره
4 محمد اکبری نسب عضو هیات مدیره
5 محمدعلی ایران نژاد عضو هیات مدیره
6 حمید کیانی مدیرعامل
7 وحید ایران نژاد و محسن اسدی پور بازرس

هفتمین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان (1394/11/18 لغایت 1395/08/09)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمدعلی ایران نژاد رئیس هیات مدیره
2 ناصر یوسفی نایب رئیس هیات مدیره
3 حسین خلیفه ای عضو هیات مدیره
4 علیرضا رادفر عضو هیات مدیره
5 محمد اکبری نسب عضو هیات مدیره
6 وحید ایران نژاد مدیرعامل
7 محسن اسدی پور بازرس

هفتمین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان (1395/08/09 لغایت 1396/11/27)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 ناصر یوسفی رئیس هیات مدیره
2 علیرضا رادفر نایب رئیس هیات مدیره
3 حسین خلیفه ای عضو هیات مدیره
4 محمدعلی ایران نژاد عضو هیات مدیره
5 محمد اکبری نسب عضو هیات مدیره
6 محمدکاظم یزدانی مدیرعامل
7 محسن اسدی پور بازرس

هشتمین دوره هیات مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان (1396/11/27 لغایت 1399/11/27)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 ناصر یوسفی رئیس هیات مدیره
2 محسن میرزاده نایب رئیس هیات مدیره
 3 سید محسن نبوی عضو هیات مدیره
4 محمد اکبری نسب عضو هیات مدیره
5 محسن اسدی پور عضو هیات مدیره
6 محمدکاظم یزدانی مدیرعامل
7 محمدحسن سنایی و محمد علی ایران نژاد بازرس

 

تماس با شرکت

آدرس:سیرجان ـ بلوار مالک اشتر خیابان وحدت پلاک۱۱۱ کدپستی :۷۸۱۶۹۵۳۳۴۸ صندوق پستی :۱۵۹-۷۸۱۷۸
تلفن دفتر :۴۲۲۵۸۶۶۳-۰۳۴ تلفن امور سهام :۴۲۲۷۰۶۶۹-۰۳۴ دورنگار :۸۹۷۷۳۰۰۱-۰۲۱
سامانه پیامک:۵۰۰۰۲۸۰۰۰۱۱۲۲۲
        info@goharholding.ir

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه : ۷:۱۵ صبح تا ۱۵:۴۵ 

پنج شنبه و جمعه : تعطیل است .

Template Design:Dima Group